Hiển thị 13–24 trên 34 sản phẩm

Cung cấp đạm động vật hữu cơ, vitamin và khoáng chất 95.000
Siêu phân bón hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng 60.000
Siêu Dinh dưỡng cho hoa hồng, hoa lan, rau sạch 95.000
Phòng trừ sâu bệnh sinh học, bọ trĩ hoa hồng 450.000
Phòng trừ sâu bệnh sinh học, bọ trĩ hoa hồng 280.000
Thuỷ phân, cắt mạch protein 230.000
thuỷ phân protein, khử mùi hôi 60.000
Bổ sung hệ thống xử lý nước thải, ao nuôi trồng thủy sản, nuôi cấy vi sinh. 500.000
Dinh dưỡng nuôi cấy vi sinh, GE   25.000
-20%
Dinh dưỡng nuôi cấy vi sinh, enzyme, GE   150.000 120.000
Ủ phân cá, bánh dầu, phân chuồng, tưới cây cải tạo đất, kháng nấm bệnh, sâu bệnh 150.000
Ủ phân cá, bánh dầu, phân chuồng, ủ phế phẩm nông nghiệp hoặc tưới cây cải tạo đất 38.000

Bấm để gọi
0905.44.1985