Xem 4 sản phẩm

Vi sinh vật gôc dùng để chế tạo vi sinh thứ cấp EM2 1.400.000
-8%
Khử mùi hôi làm sạch môi trường chuồng trại, có tác dụng kích thích tiêu hóa, làm giảm mùi hôi… 130.000 120.000
Bổ sung hệ thống xử lý nước thải, ao nuôi trồng thủy sản, nuôi cấy vi sinh. 530.000
Khử mùi hôi, làm đệm lót sinh học cho chuồng trại 38.000

Bấm để gọi
0905.44.1985