Xem 12 sản phẩm

Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng
Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị
Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải
Vi sinh xử lý nước thải khó phân hủy
Chuyên dùng cho bể kị khí hệ thồng XL nước thải, bể Biogas
Vi sinh nhập khẩu Mỹ xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại gia súc gia cầm 880.000
Vi sinh xử lý ao hồ ô nhiễm
Vi sinh xử lý dầu mỡ, bẫy dầu mỡ 880.000
Xử lý nước thải sinh hoạt và nhà hàng khách sạn
Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng (vi sinh dạng lỏng tốt nhất)
Vi sinh xử lý hầm cầu, bể phốt, tự hoại
Vi sinh lau sàn, sạch mọi bề mặt, khử mùi hôi, nước lau sàn sinh học nhập khẩu Mỹ 385.000

Bấm để gọi
0905.44.1985