Hiển thị 25–34 trên 34 sản phẩm

Ủ phân hữu cơ, phế phẩm nông nghiệp hoặc tưới cây cải tạo đất 320.000
Ủ phân hữu cơ, phế phẩm nông nghiệp hoặc tưới cây cải tạo đất 105.000
Ủ phân hữu cơ, phế phẩm nông nghiệp hoặc tưới cây cải tạo đất 204.000
Phân bón qua lá, kích rễ, ra hoa đậu quả 20.000
Phân bón qua lá, kích rễ, ra hoa đậu quả 140.000
-6%
Vi sinh ức chế sinh trưởng của nấm bệnh 90.000 85.000
-5%
Vi sinh ức chế sinh trưởng của nấm bệnh, tuyến trùng rễ 210.000 200.000
Phòng trừ sâu bệnh sinh học 50.000
-9%
Phòng trừ sâu bệnh sinh học 220.000 200.000

Bấm để gọi
0905.44.1985