BIOCLEAN ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA) – Vi sinh xử lý Nito

1.870.000

Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng

5 còn hàng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985