Tag Archives: Nấm đối kháng TrichodermaTricho ĐHCT Đại Học Cần Thơ

Nấm đối kháng Trichoderma Tricho ĐHCT (Đại Học Cần Thơ)

Nấm đối kháng TrichodermaTricho ĐHCT Đại Học Cần Thơ Đây là loại nấm có khả năng ký sinh và đối kháng trên nhiều loại nấm gây bệnh cây trồng. Trichoderma là loại nấm sống phổ biến trong các loại đất, nơi có nhiều dinh dưỡng, chất hữu cơ…nhất là xung quanh vùng rễ của cây. […]

Bấm để gọi
0905.44.1985