Chế phẩm Hệ Vi sinh Kháng Nấm Bệnh NAM.02 hãng CPART (500g)

195.000

Vi sinh ức chế sinh trưởng của nấm bệnh, tuyến trùng rễ

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985