Chế phẩm sinh học EM1 gốc (20 lít)

Vi sinh vật hữu hiệu EM1 công nghệ Nhật Bản (EMRO)

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985