Chế phẩm sinh học EM•1 gốc – Công nghệ Nhật Bản EMRO (can 20 lít)

Vi sinh vật gốc dùng để chế tạo vi sinh thứ cấp

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985