HÓA CHẤT TRỢ LẮNG PAC 31% XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI, NƯỚC THẢI

Trợ lắng, keo tụ, xử lý nước

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985