Đá Pumice Namix – Đá bọt (5dm3)

45.000

ĐẶT HÀNG NHANH

Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển!

Bấm để gọi
0905.44.1985