HƯỚNG DẪN DÙNG GIẤM GỖ XUA ĐUỔI CÔN TRÙNG VÀ BỌ XÉN LÁ CÂY- BỌ CÁNH CỨNG

ĐỐI VỚI VƯỜN DIỆN TÍCH NHỎ NHƯ HOA HỒNG, HOA LAN, RAU… CÓ BỌ CÁNH CỨNG XÉN LÁ, CÔN TRÙNG… Loại bọ cánh cứng này không hề xuất hiện vào ban ngày chỉ khi đêm đến (19h-21h) chúng mới bay kiếm ăn. Thường chúng hay nằm ở mặt dưới của lá hồng, nên ban đêm … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN DÙNG GIẤM GỖ XUA ĐUỔI CÔN TRÙNG VÀ BỌ XÉN LÁ CÂY- BỌ CÁNH CỨNG