HƯỚNG DẪN NHÂN SINH KHỐI CHẾ PHẨM SINH HỌC EM1 GỐC THÀNH EM2 THỨ CẤP

  Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại chế phẩm vi sinh, nhưng chỉ có chế phẩm vi sinh EM1 mang logo mầu xanh đã được tổ chức EMRO Nhật bản đăng ký bản quyền ở mỗi nước mới là sản phẩm chính thống do Giáo sư Tiến sĩ Teruo Higa ở Okinawa, … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN NHÂN SINH KHỐI CHẾ PHẨM SINH HỌC EM1 GỐC THÀNH EM2 THỨ CẤP