Giới Thiệu Môi Trường

Môi Trường
Sứ mệnh của Biotech Việt Nam là ứng dụng công nghệ sinh học vi sinh tiên tiến nhất của Mỹ để giải quyết những bài toán hóc búa nhất về sinh học và xử lý môi trường trong thời đại ngày nay.
Tại Việt Nam, các sản phẩm sinh học xử lý môi trường của Biotech Việt Nam phân phối đã và đang được sử dụng rộng rãi; ứng dụng trong nhiều lĩnh vực tại các quy mô, cấp độ khác nhau: hộ gia đình, trang trại, nhà máy, khu công nghiệp… đã đem lại hiệu quả xử lý môi trường mong đợi cho người sử dụng, các kỹ sư, các nhà quản lý.

Chúng tôi đáp ứng tất cả mọi nhu cầu xử lý:
Giảm BOD, COD, TSS trong bất kỳ loại hình nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị,… hoặc nước thải khó phân hủy, có độ mặn cao.
Giảm bùn thải, xử lý bùn, nuôi bùn trong hệ thống xử lý nước thải.
Xử lý mùi hôi bất cứ nơi đâu, xử lý mùi hôi rác, nước rỉ rác, chăn nuôi gia súc, chuồng trại, mùi hôi cống rãnh, ao hồ ô nhiễm.
Giảm hàm lượng ni tơ tổng cao, giảm ammoni trong hệ thống xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu nhà máy sản xuất bia, cao su, bất cứ hệ thống có ni tơ tổng cao.
Phân hủy kỵ khí, để nâng cao hiệu suất xử lý.
Xử lý bẫy dầu mỡ tại các bếp ăn, trung tâm event, nhà hàng khách sạn, tiệc cưới.

Bấm để gọi
0905.44.1985