Xem 6 sản phẩm

Vi sinh xử lý ao hồ ô nhiễm
Vi sinh xử lý dầu mỡ, bẫy dầu mỡ 880.000
Xử lý nước thải sinh hoạt và nhà hàng khách sạn
Vi sinh xử lý Ni tơ cao vượt ngưỡng (vi sinh dạng lỏng tốt nhất)
Vi sinh xử lý hầm cầu, bể phốt, tự hoại
Vi sinh lau sàn, sạch mọi bề mặt, khử mùi hôi, nước lau sàn sinh học nhập khẩu Mỹ 385.000

Bấm để gọi
0905.44.1985